bl

آموزش حضوری: ارتباط با برگزارکننده های سمینارها و کارگاه های آموزشی، ارتباط با مسئولین مدارس، ارتباط با هر کسی که در مراکز آموزشی سِمَتی دارد.

آموزش ویدیویی: وبسایت های «وب یاد» «فرانش» «ایسمینار» و دیگر سایت ها و اپلیکیشن هایی که هرروز به آنها افزوده می شود.

آموزش صوتی: اپلیکیشن ها و سایت هایی که دوره های صوتی آموزشی قرار می دهند (چون از این مورد استفاده نکرده ام نمی دانم)

آموزش متنی: «انتشاراتی ها» و وبسایت های «کتابراه» «فیدیبو» «طاقچه» «کتاَپ» «کتاب سبز» و…

هرکدام از رسانه هایی که ذکر شده برای خود مشتریان پروپاقرصی دارند و زمانی که محتوای آموزشی شما را در آن رسانه ببینند با اعتمادی که به آن رسانه دارند از محتوای آموزشی شما استفاده می کنند و شما معروف تر می شوید.

نکته پایانی:

زمانی که به شما برای حضور در یک رسانه پیشنهاد می شود، صحبت از پول نکنید.

بگذارید خودشان پیشنهاد بدهند.

حتی اگر هم به شما پولی ندهند باز شما به هدفتان که پیدا کردن مخاطبان جدید باشد رسیده اید.

درباره نویسنده

طراح : فروشگاه اینترنتی توربو سایت

دیدگاه خود را بنویسید